Iekārtu pilnveidošana un servisa apkope


Esam sekmīgi veikuši vairāk par 50 problemātisku NAI darbības normalizēšanu un attīrīšanas rādītāju uzlabošanu līdz vajadzīgajai pakāpei, tai skaitā tirdzniecības centriem, pārtikas pārstrādes uzņēmumiem, u. c.

Veicam:

  • iekārtu apsekošanu,
  • problēmu konstatāciju,
  • sagatavojam priekšlikumus NAI pilnveidošanai,
  • NAI uzlabošanas darbu pārraudzību,
  • kontrolējam iekārtas darbību pēc uzlabošanas darbu beigām,
  • veicam iekārtu servisa apkopi,
  • pārstāvam iekārtu īpašniekus/apsaimniekotājus konfliktsituācijās ar trešajām pusēm.