NOTEKŪDENS ATTĪRĪŠANA


Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, to pilnveidošana, problēmu konstatācija, to novēršana, iekārtu modernizācija, ekspluatācijas serviss

1) Sadzīves notekūdeņu attīrīšana

2) Ražošanas notekūdeņu attīrīšana

3) Aprīkojums 4) Notekūdens attīrīšanas iekārtu pilnveidošana un servisa apkope