NOTEKŪDENS ATTĪRĪŠANA

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, to pilnveidošana, problēmu konstatācija, to novēršana, iekārtu modernizācija, ekspluatācijas serviss

1) Sadzīves notekūdeņu attīrīšana

2) Ražošanas notekūdeņu attīrīšana

Pārtikas pārstrādes uzņēmumiem

 

3) Aprīkojums 4) Notekūdens attīrīšanas iekārtu pilnveidošana un servisa apkope