niedru_lauks

notekūdens attīrīšanas sistēma - niedru lauks